registrácia nového používeteľa
Založenie s.r.o. Registrácia do systému 2% z dane na kľúč Založenie záujmového združenia právnickych osôb na kľúč Založenie občianskeho združenia na kľúč

Našou úlohou je pomáhať

  Informačným a asistenčným servisom pomáhame Vašim aktivitám

Organizačné a konzultačné služby

                                                                                                                                                           

Projektový servis

Právne služby

Založenie občianskeho združenia
Založenie občianskeho združenia
Založenie občianskeho združenia
Založenie občianskeho združenia
Založenie občianskeho združenia
Založenie občianskeho združenia
Založenie občianskeho združenia
Založenie občianskeho združenia

Založenie občianskeho združenia na kľúč

Založenie občianskeho združenia na kľúč

Založenie záujmového združenia právnickych osôb na kľúč

Založenie záujmového združenia právnickych osôb na kľúč

Založenie s.r.o na kľúč

Založenie s.r.o na kľúč

Registrácia do systému 2% z dane na kľúč

Registrácia do systému 2% z dane na kľúč

Registračné-Virtuálne sídlo s preberaním pošty

Registračné-Virtuálne sídlo s preberaním pošty

Vitajte na našej stránke

Omnia Subventio je profesionálne združenie asociujúce manžérov, odborníkov z oblasti podnikania, projektového manažmentu, práva, lektorov a trénerov.   

   Ak potrebujete organizačné a konzultačné služby, právne služby, pomoc pri vypracovávani projektov, zaujímajú Vás odborné tréningy a školiace aktivity, alebo potrebujete cenné rady pre Vaše podnikanie, obráťte sa na nás. Poskytneme Vám služby pre založenie občianskeho združenia, založenie záujmového združenia právnických osôb, založenie s.r.o., poskytneme podporu zahraničným subjektom so začiatkom podnikania v Slovenskej republike, poskytneme registračné sídlo.  V oblasti špeciálneho ekonomicko-organizačného poradenstva prinášame riešenia, ktoré zvyšujú kvalitu, produktivitu, znižovanie nákladov - efektivitu podnikania. Posúdime prebiehajúce procesy, navrhneme riešenia, pomôžeme zaviesť do praxe. Veď našou úlohou je pomáhať.