registrácia nového používeteľa

Projektový servis

Chceme stáť pri Vás od začiatku.

 

Pomôžeme Vám s prípravou, vypracovaním Vášho projektu, prípadne aj s jeho samotnou realizáciou.

Náš projektový servis zahŕňa 2 hlavné aktivity:


1. Prípravu a vypracovanie projektov

2. Manažment projektov - realizácia projektov

 

1. Príprava a vypracovanie projektov:

Pripravíme a vypracujeme Vám projekt podľa Vašej potreby.

V našej praxi rozdeľujeme projekty do 3 úrovní:

 

Základné projekty 

- jedná sa o projekty menšieho rozsahu, najmä projekty súvisiace zo zahájením podnikania. (Napríklad vypracovanie podnikateľského zámeru pre získanie dotácie z úradu práce a pod.)

 

Projekty I.stupňa 

- jedná sa o projekty širšieho rozsahu  (Napríklad vypracovanie podnikateľského zámeru pre banky, projekty financované slovenskými inštitúciami, nadáciami, spoločnosťami v rámci ich rozvojovej - charitatívnej činnosťi)

 

Projekty II. stupňa

- jedná sa o projekty širšieho rozsahu, ktoré sú financované prostredníctvom slovenských ministerstiev alebo prostredníctvom zahraničných nadácií

 

Projekty III. stupňa

- jedná sa o projekty vyššej zložitosti, ktoré sú financované prostredníctvom slovenských ministerstiev a zahřňajú verejné obstarávanie, a projekty ktoré sú financované priamo Európskou komisiou alebo Európskym parlamentom. 

 

2. Manažment projektov - realizácia projektov 

Váš projekt Vám podľa potreby môžeme pomôcť aj zrealizovať a monitorovať.


Manažment projektov vykonávame v 4 úrovniach:

- zaškolením existujúceho tímu záujemcu

- poskytnutím observera

- poskytnutím projektového manažéra

- poskytnutím projektového tímu 

 

Zaškolenie existujúceho tímu záujemcu - preškolenie projektového tímu a poskytnutie konkrétnych postupov riešenia - realizácie konkrétneho projetku.


Poskytnutie observera - poskytnutie pozorovateľa - osoby, ktorá bude stáť pri Vašom projektovom manažérovi a bude mu pomáhať formou poskytovania rád, návrhov, riešení.


Poskytnutie projektového manažéra - osoby, ktorá zabezpečí realizáciu projektu v spolupráci s Vaším tímom


Poskytnutie projektového tímu - viaceré osoby vrátane projektového manažéra, ktorí v spolupráci s Vašou organizáciou zabezpečia realizáciu projektu.


Ak sme Vás zaujali, kontaktujte nás tu