registrácia nového používeteľa

Špeciálne poradenstvo

Chceme stáť pri Vás od začiatku.

 

Špeciálne ekonomicko-organizačné poradenstvo zahŕňa súbor aktivít, ktorých úlohou je nastaviť prebiehajúce procesy vo Vašom subjekte podľa Vašich predstáv tak, aby ste ich mali plne pod kontrolou. 

 

Každý subjekt sa v čase nevyhne určitej stagnácii. Ľudia v ňom si vytvoria návyky ako riešiť problémy, ako komunikovať, ako pracovať a uspokojiť svojho nadriadeného. Ale vonkajšie prostredie nespí. To, čo fungovalo včera, nemusí fungovať dnes, a určite nie zajtra. Ľudia sú náchylní opakovať svoj postoj, riešenie, komunikáciu bez inovatívnych nápadov, bez premýšľania.

 

Pomôžeme zvýšiť Vašu výkonnosť bez ohľadu na to, v akom odvetví pôsobíte. Budeme Vás inšpirovať, ako robiť veci správne, lepšie, rýchlejšie, kvalitnejšie, ako zjednodušovať procesy, ako byť efektívny. Budeme hľadať príležitosti pre Váš rast.

 

Máme riešenie nielen pre operatívne riadenie, ale aj strategické. Ponúkame riešenia pre oblasť výroby, služieb, kvality a logistiky.

 

Naše poradenské služby Vám pomôžu:

-         vidieť Vašu spoločnost/subjekt nezávislými očami

-         osvojiť si inšpiratívne a inovatívne riešenia

-         používať nové a efektívne know how

-         zvýšiť Vaše vedomosti a vedomosti Vašich pracovníkov

-         získať sebadôveru pri realizovaní zmien

 

Prečo využiť naše poradenské služby?

-         máme profesionálny tím, ktorí tvoria skúsení manažéri z praxe, tréneri, lektori, s dlhoročnými skúsenosťami

-         ponúkame komplexné riešenia – posúdime prebiehajúce procesy, navrhneme riešenia, pomôžeme zaviezť do praxe

-         ponúkame individuálny prístup – riešenia ušité na mieru

-         pretože našou úlohou je Vám pomáhať

 

Ak sme Vás zaujali, kontaktujte nás tu