registrácia nového používeteľa

KONTAKT

E-mail:

omniasubventio@omniasubventio.sk

Telefón:

+421.915.190.360

Adresa:

Združenie OMNIA SUBVENTIO

Petófiho 31

SK - 984 01 Lučenec

Združenie registrované na Ministerstve vnútra SR

Alebo nás môžete kontaktovať prostredníctvom formuláru