registrácia nového používeteľa

Ďakujeme za 2% dane z roku 2015

Chceli by sme sa touto cestou poďakovať všetkým, ktorí nám darovali 2%, zo svojich daní.

Prostriedky budú opäť použité hlavne v oblasti vzdelávania.

Bezplatné školenie na dohodnutú tému pre Vás - našich darcov Vám bude včas oznámené prostredníctvom mailu.

Ešte raz ďakujeme

Združenie Omnia Subventio

 

30.6.2016