registrácia nového používeteľa

Letná škola sociálneho podnikania 2016

Riešenie nezamestnanosti vo vidieckych oblastiach síce patrí medzi kompetencie štátu, ale často leží práve na pleciach obce a jej predstaviteľov.

Keďže členovia nášho združenia spracovávali Akčný plán pre náš okres Lučenec, v ktorom je plánované vytvorenie obecných sociálnych podnikov ako nástrojov zapojenia nezamestnaných a využitia lokálnych zdrojov, v dňoch 27.6.- 1.7.2016 sa účastníme Letnej školy obecného sociálneho podnikania v Bratislave, ktorú organizuje nezisková organizácia EPIC.

Sľubujeme, že sa veľa naučíme, a prinesieme vedomosti a nové informácie, ktoré včas sprostredkujeme.