registrácia nového používeteľa

O NÁS

 

OMNIA SUBVENTIO je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2012. Poskytuje informačný a asistenčný servis pre firmy, spoločnosti združenia a jednotlivcov.

 

V rámci informačného a asistenčného servisu ide hlavne o tieto aktivity:

 

Organizačné a konzultačné služby:
- zakladanie občianskych združení
- zakladanie záujmových združení právnických osôb
- registračné/virtuálne sídlo
- registrácia do systému prijímateľa 2% z dane

 

Projektový servis:
- príprava a vypracovávanie podnikateľských zámerov pre získanie dotácie z úradu práce
- príprava a vypracovávanie projektov/podnikateľských zámerov pre banky
- príprava a vypracovávanie projektov financovaných z Európskej Únie

 

Tréningové a školiace aktivity:
tréningy pre projektových manažérov

 

tréningy pre manažérov a middle manažment – základné:
  Komunikačné zručnosti
  Prezentačné zručnosti
  Manažment času
  Manažment konfliktov
  Vedenie ľudí
  Tímová práca
  Efektívne porady a stretnutia
  Selfmarketing
  Rozhodovanie a riešenie problémov

 

tréningy pre manažérov – vyšší stupeň:
  Six Sigma
  5 Why
  Visual management
  KAI ZEN
  A ďalšie podľa požiadaviek klienta

 

Špeciálne ekonomicko-organizačné poradenstvo

Pre firmy, spoločnosti, jednotlivcov prinášame riešenia, ktoré zvyšujú kvalitu, produktivitu, znižovanie     nákladov - efektivitu podnikania.  Posúdime prebiehajúce procesy, navrhneme riešenia, pomôžeme zaviesť do praxe.


Služby v rámci nášho združenia poskytujú naši členovia – manažéri z praxe, lektori a tréneri, právnik.

Veríme, že s našimi službami budete spokojní


                                                                                                               Ing. Natália Gašperíková
                                                                                                                    Štatutárny zástupca