registrácia nového používeteľa

Založenie občianskeho združenia na kľúč

Prečo si založiť Občianske združenie?

 

Ste aktívni v nejakej oblasti, a chcete svoju činnosť zoficiálniť?

Chcete meniť svoje okolie k lepšiemu a uvažujete pracovať profesionálnejšie?

Máte myšlienky a nápady, ktoré potrebujú finančnú podporu na ich realizáciu?

Chcete v budúcnosti darovať 2% zo svojej podnikateľskej činnosti pre svoje vlastné združenie?

 

V tom prípade Založiť si občianske združenie je veľmi dobrá myšlienka!

 

Čo to obnáša:

 

Založenie občianskeho združenia podľa zákona č. 83/1990 Z.z. v platnom znení obsahuje nasledovné kroky a aktivity:

 

1. Príprava dokumentov potrebných k založeniu:

 Overenie prípustnosti názvu združenia                                                                                       Prípravný výbor

 STANOVY
 Návrh na zápis
    

2. Zahájenie konania:

Zápis združenia do registra občianskych združení

Úhrada správnych poplatkov

Komunikácia s ministerstvom
Prevzatie dokumentov

 

3. Pridelenie IČO štatistickým úradom SR

Registračný formulár Štatistického úradu
Úhrada správneho poplatku
Komunikácia so ŠÚSR
Prevzatie IČO

 

4. Zabezpečenie živnostenského oprávnenia

Registrácia na živnostenskom úrade a vyžiadanie živnostenského oprávnenia na vybrané aktivity (3 živnostenské listy v cene objednávky)

Úhrada správneho poplatku
Komunikácia so živnostenským úradom
Prevzatia živnostenských listov

 

My Vám so založením Občianskeho združenia radi pomôžeme!

 

Do 30 dní Vám založíme Občianske združenie na kľúč a odovzdáme všetky dokumenty a cenné informácie.

Cena založenia Občianskeho združenia na kľúč je 279 Eur.

 

 

Nemáte čas čakať 30 dní?

 

Máme aj predzaložené Občianske združenia, ktoré:

- boli založené za účelom postúpenia pre záujemcov

- nikdy nevykonávali nijakú činnosť

- nemajú žiadne záväzky ani pohľadávky

- majú pridelené IČO a sú registrované na Ministerstve vnútra SR

 

 

V prípade záujmu nás kontaktujte tu

 


Máme pre Vás aj doplnkovú službu na požiadanie:

Virtuálne sídlo spojené s preberaním pošty. Viac info nájdete tu

 

 

 

 

.


Cena: 279.00 €