registrácia nového používeteľa

Založenie záujmového združenia právnickych osôb na kľúč

Prečo si založiť Záujmové združenie právnických osôb?

 

Máte vlastné Občianske združenie, ale pre splnenie podmienky účasti v dotačnom/grantovom konaní potrebujete mať založenú organizáciu vyššieho levelu?

Ste viaceré Občianske združenia a spája Vás spoločná myšlienka?

Chcete rozvíjať cezhraničnú spoluprácu so subjektami v zahraničí?

 

V tom prípade Založiť si Záujmové združenie právnických osôb je veľmi dobrá myšlienka!

 

Čo to obnáša:

 

Založenie Záujmového združenia právnických osôb podľa  § 20 f až 20 j Občianskeho zákonníka obsahuje nasledovné kroky a aktivity:

 

1. Príprava dokumentov potrebných k založeniu:

Overenie prípustnosti názvu združenia
Zakladateľská zmluva
Uznesenie ustanovujúcej členskej schôdze
STANOVY záujmového združenia
Návrh na zápis združenia do registra ZZPO
Stanovenie sídla
Súhlas štatutárneho zástupcu
    

 

2. Zahájenie konania:

Registrácia na príslušnom úrade
Úhrada správnych poplatkov
Komunikácia s príslušným úradom
Prevzatie dokumentov

 

My Vám so založením Záujmového združenia právnických osôb radi pomôžeme!

 

Do 30 dní Vám založíme Záujmové združenie právnických osôb na kľúč a odovzdáme všetky dokumenty a cenné informácie.

Cena založenia Záujmového združenia právnických osôb na kľúč je 289 Eur.

 

Kontaktujte nás tu


 

Máme pre Vás aj doplnkovú službu na požiadanie:

Virtuálne sídlo spojené s preberaním pošty. Viac info nájdete tu

 

 

 


Cena: 289.00 €