registrácia nového používeteľa

Založenie s.r.o na kľúč

Prečo si založiť s.r.o.?

 

Podnikáte ako živnostník, a už Vás nebaví ručiť celým svojím majetkom?

Podnikáte ako živnostník, a chcete využiť niektoré výhody podnikania formou s.r.o.?

Vôbec nepodnikáte, ale chceli by ste, a hľadáte najvhodnejšiu a najistejšiu formu podnikania?

 

V tom prípade založiť si s.r.o. je veľmi dobrá myšlienka!

 

A prečo by ste si mali s.r.o. založiť práve teraz?

Lebo pripravovaná zmena Obchodného zákonníka založenie s.r.o. v  blízkej budúcnosti značne zťaží. Nečakajte!

 

Čo to obnáša:

 

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným obsahuje nasledovné kroky a aktivity:

 

1. Príprava dokumentov potrebných k založeniu:

Zakladateľská zmluva
Vyhlásenie správcu
Čestné vyhlásenia
Podpisové vzory
Splnomocnenie pre živnostenský úrad
Dokumentácia pre živnostenský úrad
Splnomocnenie pre obchodný register
Návrh na zápis do obchodného registra
    

 

2. Zahájenie konania:

Registrácia na príslušnom živnostenskom úrade
Vybavenie a prevzatie živnostenských listov
Úhrada správnych poplatkov

Zápis do obchodného registra
Prevzatie výpisu z OR
Úhrada správneho poplatku

 

My Vám so založením s.r.o. radi pomôžeme!

 

Do 30 dní Vám založíme s.r.o. na kľúč a odovzdáme všetky dokumenty a cenné informácie.

Cena založenia s.r.o. na kľúč je 399 Eur.

 

Kontaktujte nás tu


Doplnková služba na požiadanie:

Virtuálne sídlo spojené s preberaním pošty. Viac info nájdete tu

 


 


Cena: 399.00 €